Qui som

Som la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Castelló i oferim aquest espai virtual amb la informació dels diferents serveis i activitats adreçades a les persones joves de la nostra ciutat (tallers, cursos de formació, activitats, propostes d’oci i temps lliure, subvencions, cessions d’espais musicals, etc.)

II Pla Estratègic de Joventut de Castelló

Des del Negociat de Joventut de l'Ajuntament de Castelló de la Plana s'està treballant en l'elaboració del II PLA ESTRATÈGIC DE JOVENTUT DE CASTELLÓ en diverses fases:

FASE DIAGNÒSTIC

Durant la fase de diagnòstic, s’ha obtingut informació sobre els diversos àmbits que afecten la joventut de la nostra ciutat (situació personal, social, formació, ocupació, integració, oci i temps lliure, esport, cultura, salut, participació, noves tecnologies, associacionisme, habitatge, etc.), i la seua posterior anàlisi, comparant i validant les dades obtingudes amb els de l’anterior estudi realitzat al novembre de 2017. Aquestes noves dades seran la base per a detectar les necessitats, propostes i problemàtiques de la nostra joventut, informació fonamental que permetrà dissenyar i implementar l’II Pla Municipal de Joventut de Castelló de la Plana. El dia 7 de juny de 2022 es va realitzar la presentació de l’Estudi Sociològic en l’Edifici Menador de Castelló. Pots consultar-ho als següents enllaços:

 

FASE REDACCIÓ

Després de la fase diagnòstica, s’ha començat a definir conjuntament amb persones joves, associacions juvenils, Consell de la Joventut, personal municipal i d’altres organismes i entitats vinculades amb la població juvenil les actuacions que han de donar resposta als problemes i les inquietuds detectats.
A més, com a part del procés d’elaboració participativa del Pla s’obre l’espai de propostes ciutadanes PARTICIPA I DEIXA LA TEVA EMPREMTA, per recollir de forma directa les aportacions de qualsevol ciutadà/na, especialment de la joventut de Castelló. Pots fer les teues aportacions a través del següent enllaç:

 

PARTICIPA I DEIXA LA TEUA EMPREMTA. 

Consulta oberta ciutadana per a elaborar el II Pla Estratègic de Joventut de Castelló. La teua opinió ens interessa!.
(Consulta oberta fins al 8 d’agost del 2022)

 

APROVACIÓ I POSADA EN MARXA

A la fi de l’any 2022 es posaran en marxa les diferents mesures del pla i s’aniran avaluant.

Normativa i documentació

Llei de Joventut
Estratègia Valenciana
Ordenança de Preus Públics
Estudi Sociològic Joventut Castelló 2021 - Resum executiu
III Conveni col·lectiu del sector oci educatiu i animació sociocultural
Memoria joventut 2020
Pla Provincial Polítiques Públiques De Joventut 2022-2024

Xarxes Socials

Multimèdia

Logos Joventut
Logos Ajuntament
Logos Tetuan XIV Music Boxes
Logo ART URBÀ JOVE