INSTAL·LACIONS JOVENTUT CASTELLÓ

L'Ajuntament de Castelló disposa d'una sèrie d'instal·lacions municipals destinades a la joventut de la ciutat, en les quals es presten serveis i activitats amb el propòsit d'oferir un ampli ventall de possibilitats formatives, d'ocupació del temps lliure, de promoció de la cultura, de participació juvenil, etc.