Subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

L’Ajuntament de Castelló de la Plana, a través de la Regidoria de Joventut, realitza una nova convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats juvenils sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats dirigides a joves de la ciutat de Castelló de la Plana amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys d’edat (totes dues edats incloses) durant el període comprés entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024.

Les activitats subvencionables han de preveure la consecució d’algun dels següents objectius:

  • Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la prevenció i resolució de problemes juvenils detectats.
  • Facilitar l’autonomia personal del jovent, promoure hàbits de vida saludables, actituds responsables, solidàries, de respecte a la diversitat i d’eliminació d’estereotips sexistes.
  • Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació, i d’oci educatiu.
  • Realitzar activitats d’oci educatiu per trencar dinàmiques de desigualtat.
  • Realitzar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la joventut del municipi.

Termini presentació de sol·licituds:

  • El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l’1 fins al 15 de setembre de 2023 (tots dos inclusivament)
  • Publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions: BOP Castelló nº 100 de 12 d’agost de 2023.

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats juvenils.

Accés tramitació de sol·licituds: seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana https://sede.castello.es (Tràmit “Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats juvenils per a l’execució d’activitats”)

Més informació:
Tels: 964 22 95 51 / 964 28 21 22
juventud@castello.es