Subvencions

SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

L’Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Joventut, realitza una nova convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats juvenils sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats dirigides a joves de la ciutat de Castelló de la Plana amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys d’edat (ambdues edats incloses) durant el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Les activitats subvencionables han de preveure la consecució d’algun dels següents objectius:

  • Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la prevenció i resolució de problemes juvenils detectats.
  • Facilitar l’autonomia personal del jovent, promoure hàbits de vida saludables, actituds responsables, solidàries, de respecte a la diversitat i d’eliminació d’estereotips sexistes.
  • Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació, i d’oci educatiu.
  • Realitzar activitats d’oci educatiu per trencar dinàmiques de desigualtat.
  • Realitzar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la joventut del municipi.

Termini presentació de sol·licituds finalitzat.

Publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions: BOP Castelló nº 72 de 17 de junio de 2021.

Més informació:
Tels: 964 22 95 51 / 964 28 21 22
juventud@castello.es