CRIDA A PROJECTES: ACTIVITATS D’OCI EDUCATIU DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

L’objecte d’aquesta Crida a projectes és afavorir la participació de la ciutadania, especialment de la gent jove, en la proposició de tallers i activitats que, després de la selecció d’aquells que resulten més idonis, podran contractar-se per a la seua execució per mitjà del contracte menor corresponent, i es dotarà així de contingut una part de la programació anual de la Regidoria de Joventut.

Bases de la Crida a projectes:
Les bases de la CRIDA A PROJECTES es troben publicades en el BOP nº 14 de data 1 de febrer de 2022.

Els terminis de presentació de sol·licituds es troben publicats en el BOP nº 20 de data 15 de febrer de 2022:

  • Primer període: des del 16 fins al 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos. L’execució dels tallers i/o activitats podrà començar a partir del 15 de maig de 2022.
  • Segon període: des del 15 fins al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos. L’execució dels tallers i/o activitats podrà començar a partir del 15 de setembre de 2022.
  • Tercer període: des del 15 fins al 31 d’octubre de 2022, ambdós inclosos. L’execució dels tallers i/o activitats podrà començar a partir del 15 de gener de 2023.

Més informació y tràmit en seu electrònica:
L’obtenció de qualsevol informació en relació amb aquestes pot trobar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (https://sede.castello.es) o sol·licitar-se bé per mitjà de correu electrònic dirigit a juventud@castello.es, bé en els números de telèfon 964229551/964282122.